OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE - NOVO

Dana 21. rujna objavljene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postale su konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 22.09. do 30.09. do 14.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

Obavijest za studente

Upis ocjena iz predmeta Didaktika i Pedagogija obavljat će se u četvrtak (25.09.) u 11.00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta, Teslina 12, kabinet 13b.
 
izv. prof. dr. sc. Jelena Paušić
Prodekan za nastavu i studente

Obavijest za studente

Četvrti ispitni rok - povjerenstvo iz predmeta Vodstvo i podučavanje u sportu održati će se u ponedjeljak 22. rujna u 10 sati.
doc. dr. sc. Mario Tomljanović

DODATNI ISPITNI ROK

Prema preporuci Rektora Sveučilišta u Splitu, utvrđujemo dodatni ispitni rok u periodu od 22. do 26. rujna 2014. godine.
Pravo na dodatni ispitni rok (tzv. dekanski rok) mogu iskoristiti svi studenti sveučilišnog Preddiplomskog i sveučilišnog Diplomskog studija kineziologije  samo za jedan nepoloženi predmet.

Ovi studenti dužni su odmah nakon pada na 4. Ispitnom roku pred Povjerenstvom doći u Studentsku službu s indeksom i prijaviti izlazak na dodatni ispitni rok. U protivnom neće moći pristupiti ispitu.

 
Dodatni ispni rok izvodi se po istim pravilima kao i 4. Ispitni rok pred Povjerenstvom i po pravilima iz Syllabusa predmeta.

  
Termini dodatnih ispitnih rokova (trenutno poznatih) su:
 

ANATOMIJA; 22.09.2014. u 15.00 PISMENI ISPIT (AMF)
PLIVANJE 1 i 2 - 22.09.2014. u 10.00 PRAKTIČNI ISPIT (BAZEN)
KINEZITERAPIJA; 22.09.2014. u 16.00 PISMENI ISPIT (AMF)
KVANTITATIVNE METODE 1 25.09.2014. u 8.30 (MU)
KVANTITATIVNE METODE 2 25.09.2014. u 10.30 (MU)
SPORTOVI NA VODI 1 24.09.2014. u 8.00 (VK MORNAR)
SPORTSKA GIMNASTIKA 1 - 25.09.2014. u 10.00 (DVORANA)
SPORTSKA GIMNASTIKA 2 - 25.09.2014. u 10.00 (DVORANA)
MOTORIČKO UČENJE - 25.09.2014. u 10.00 (FIZ)
HRVANJE - 25.09.2014. u 10.00 (dvorana poljud)
BIOMEHANIKA - 25.09.2014. u 10.00 (FIZ)
TEORIJA I METODIKA OLIMPISKIH SPORTOVA S REKETOM - 25.09.2014. 10.00 
(kontaktirati profesora)
ODBOJKA - 24.09.2014. 12.00 (DVORANA)
OSNOVNE KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE 1 - 25.09.2014. 16.00 (FIZ)
SOCIOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI - 25.09.2014. 12.00(FIZ)
KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA 1 - 25.09.2014. 13.00 (FIZ)
KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA - 25.09.2014. 13.00 (FIZ)
ATLETIKA 2 - 25.09.2014. 08.00 (ASK)
JUDO - 25.09.2014. 10.00 (dvorana poljud)
KINEZIOLOŠKA METODIKA 1 - 25.09.2014. 09.00 (MU)

Raspored ispita u 4.ispitnom roku pred Povjerenstvom

Na sjednicama Vijeća triju zavoda utvrđeni su termini ispita i članovi Povjerenstva za sve predmete Preddiplomskog i Diplomskog studija kineziologije.

Ispiti, kako je već najvaljeno, započinju 08.09. i traju do 22.09.

(dopuna 15.09.2014 16:00h)

4. ISPITNI ROK POVJERENSTVA.pdf

4. ISPITNI_ROK_POVJERENSTVA_DIPLOMSKI_STUDIJ_PO_DANIMA.pdf

4_ISPITNI_ROK_POVJERENSTVA_PREDDIPLOMSKI_STUDIJ_PO_DANIMA.pdf

 

izv.prof.dr.sc. Jelena Paušić
Prodekan za nastavu i studente

ZAVRŠETAK SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Podsjećaju se studenti da preddiplomski studij završava obranom završnog rada kod odabranog mentora na prijavljenu temu, a da bi se moglo pristupiti obrani student mora imati položene sve ispite i najmanje 180 ects bodova.

 

Stoga je potrebno nakon položenog zadnjeg ispita najprije doći u studentsku službu s indeksom, te pokrenuti postupak obrane završnog rada.

 
Nakon obrane studentskoj službi potrebno je predati:
-          Konačnu verziju završnog rada u spiralnom uvezu (1 primjerak)
-          Konačnu verziju završnog rada na cd/dvd-u
-          Dokaz o uplati 150,00 kn za troškove promocije
 
Student se neće moći prijaviti za upis na diplomski studij dok postupak završetka preddiplomskog studija ne bude u potpunosti okončan.

Studentska služba

ODLUKA O UVJETIMA UPISIMA I PARTICIPACIJAMA ZA STUDIRANJE ZA AKADEMSKU GODINU 2014/2015

I/ UPISI I UVJETI UPISA
 
1/ SVEČANI PRIJEM studenata prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija održat će se dana 29. rujna 2014. godine (ponedjeljak) u 08.30 sati u amfiteatru Filozofskog fakulteta, Teslina 12
 
2/ Nastava za sve godine, osim prve godine diplomskog studija, započinje 29. rujna 2014. (ponedjeljak). 

Nastava prve godine diplomskog studija započinje 06. listopada (ponedjeljak).
 

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE AKADEMSKA GODINA 2014/2015

UVJETI UPISA
Na specijalistički diplomski stručni studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka.

Ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju

1.      Opće pravo upisa (izravni upis) na specijalistički diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij kineziologije i fizioterapije (samo za usmjerenje kineziterapije), s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
Kandidati koji su završili preddiplomski studij kineziologije ( i srodni) ili fizioterapije u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS).

2.      Pravo upisa na specijalistički diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete

RASPORED PRIJAVA I OBRANA MAGISTARSKOG RADA I ZAVRŠETKA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Studenti koji planiraju završiti sveučilišni diplomski studij u akademskoj godini 2013/2014 (do 30.09.2014.), a odobrena im je tema i mentor/sumentor, postupak obrane nastavljaju prema sljedećem rasporedu: