OBAVIJEST O JESENSKOM UPISNOM ROKU

Nakon provedenih upisa u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija kineziologije u akademsku godinu 2014/2015, Povjerenstvo za razredbeni postupak zaključilo je da se jesenski upisni rok za ak. godinu 2014/2015 neće provoditi jer je dozvoljena upisna kvota od 75 studenata popunjena.

 

Povjerenstvo za razredbeni postupak

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE AKADEMSKA GODINA 2014/2015

UVJETI UPISA
Na specijalistički diplomski stručni studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka.

Ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju

1.      Opće pravo upisa (izravni upis) na specijalistički diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij kineziologije i fizioterapije (samo za usmjerenje kineziterapije), s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
Kandidati koji su završili preddiplomski studij kineziologije ( i srodni) ili fizioterapije u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS).

2.      Pravo upisa na specijalistički diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete

Odabir izbornog modula/usmjerenja na 3. godini Preddiplomskog studija kineziologije (akademska godina 2014./2015.)

Svi studenti koji upisuju 3. godinu Preddiplomskog studija su obavezni sudjelovati na prezentaciji usmjerenja 08.09.2014 u 10.00 AMF, te potom odabrati usmjerenje/modul kojeg žele pohađati.

Obrazac prijave usmjerenja/modula biti će podijeljen na prezentaciji usmjerenja. Pogledajte prezentacije u digitalnom obliku te preko ljeta pripremite pitanja za usmenu prezentaciju.

Obavijest studentima preddiplomskog i diplomskog studija kineziologije

Objavljeni su termini ispita u 3. Ispitnom roku za predmete ljetnog semestra. Termini su postavljeni od 25.8.2014. do 05.09.2014.
Na sjednici Vijeća Zavoda, koje će se održati 05.09.2014. utvrdit će se Povjerenstva i studenti za 4. Ispitni rok svih predmeta u akademskoj godini 2013/2014. Četvrti ispitni rok će biti održan od 08.09.2014. do 19.09.2014.

 

izv. prof. dr. sc. Jelena Paušić

RASPORED PRIJAVA I OBRANA MAGISTARSKOG RADA I ZAVRŠETKA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Studenti koji planiraju završiti sveučilišni diplomski studij u akademskoj godini 2013/2014 (do 30.09.2014.), a odobrena im je tema i mentor/sumentor, postupak obrane nastavljaju prema sljedećem rasporedu: