Javna obrana doktorske disertacije pristupnika MIRJANE MILIĆ, prof

Klasa: 643-02/14-13/0009
Ur. broj: 2181-205-02-01-14-0006.
Split, 30. 09. 2014.
 

Temeljem čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 107. Statuta Sveučilišta u Splitu, čl. 101. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, čl. 32. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu,  Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta u Splitu na svojoj sjednici održanoj dana  30. 09. 2014. godine donijelo je

 

O D L U K U
 
Prihvaća se pozitivno mišljenje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije.
Javna obrana doktorske disertacije pristupnika MIRJANE MILIĆ, prof.

 

MEĐUPOZICIJSKE I UNUTARPOZICIJSKE RAZLIKE MLADIH ODBOJKAŠICA U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA

Raspored predavanja za 2. godinu diplomskog studija kineziologije s popisom studenta po grupama

Nastava započinje 29. rujna u 2014. u 8.00 sati na Odsjeku stručnih studija Sveučilišta u Kopilici.
Mole se studenti doći u 7.50 ispred glavnog ulaza u novu zgradu Odsjeka na Kopilici.
Mole se studenti i nastavnici da se pridržavaju popisa studenata po grupama.
 
Za 1.tjedan vrijedi raspored i popis studenata po grupama: 
 
Raspored [PDF]
Popis studenta po grupama [PDF]

Raspored predavanja za 3. godinu preddiplomskog studija kineziologije s popisom studenta po grupama

Nastava započinje 29. rujna u 2014.
Mole se studenti i nastavnici da se pridržavaju popisa studenata po grupama.

Za 1.tjedan vrijedi raspored i popis studenata po grupama: 
 
Raspored [PDF]
Popis studenta po grupama [PDF]

Raspored predavanja za 2. godinu preddiplomskog studija kineziologije s popisom studenta po grupama

Nastava započinje 29. rujna u 2014.:
 
Engleski jezik po rasporedu
Sportska gimnastika – svi u dvorani Fakulteta u 9.30
Plivanje s predavanjem u Fiziološkom po rasporedu
Nogomet - svi u 12.00 na stadionu HNK HAJDUK
Kineziterapija – 1. Tjedan nema vježbi, započinje se s predavanjem po rasporedu
 
Mole se nastavnici i studenti da se pridržavaju rasporeda po grupama.
 
Raspored [PDF]
Popis studenta po grupama [PDF]

Raspored predavanja za 1. godinu preddiplomskog studija kineziologije s popisom studenta po grupama

Nastava započinje sa svečanim prijemom studenata  29. rujna u 2014. u 8.30 sati u Velikoj dvorani (Teslina 12, prvi polukat).
 
Za ostale dane vrijedi raspored i popis studenata po grupama: 

 
Raspored [PDF]
Popis studenta po grupama [PDF]

Sastanak izborni modul Kondicijska priprema sportaša i Osobnih trenera

Sastanak će se održati u utorak 30. rujna u 9:30 sati.

doc. dr. sc. Mario Tomljanović

Red predavanja

Red predavanja za sveučilišni preddiplomski i diplomski studij kineziologije za akademsku godinu 2014/2015. [PDF]

Potpisan sporazum o suradnji između Hajduka i KIF-a


 
Hajduk je danas na Poljudu dobio novog partnera u vidu Kineziološkog fakulteta u Splitu s kojim je potpisao temeljni ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji. 
 
Novi projekt sa strane Haduka predstavili su predsjednik Marin Brbić, sportski direktor Goran Vučević i kondicjski trener Boris Peyrek, dok su splitski KIF predstavljali dekan prof.  dr. sc. Boris Maleš (uskoro i prorektor Sveučilišta), nova Dekanica prof.  dr. sc. Đurđica Miletić i  savjetnik Dekana doc. dr. sc. Dražen Čular (uskoro prodekan za poslovnu politiku i financije) 
- Hajduk prati trendove u modernom nogometu i ova suradnja je korak prema naprijed u ostvarivanju ciljeva, nadamo se da će dugo trajati i da će imati pozitivan učinak – kazao je sportski direktor Goran Vučević.
 
- U situaciji smo pomoći Hajduku na razločitim  poljima,  ovo je za sada temeljni sporazmu suradnje dviju institucija koja će imati desetak različitih aneksa. Svi naši znanstveno-stručni resursi sa naglaskom na sportsku dijagnostiku bit će na usluzi "bijelima" a KIF će zauzvrat dobiti mogućnost korištenja prostora i uključivanje studenta u rad putem stručno- pedagoške prakse, što je danas trend u obrazovanju – kazao je budući prodekan Čular.
 
O važnosti suradnje i spajanju resursa KIF-a (teorija i znanost), te Hajduka (praktični rad, teren) govorili su i ostali uzvanici prije nego su dekan Maleš i predsjednik Brbić potpisali ugovor o suradnji i razmijenili darove.
 
Izjave sa potpisivanja možete pogledati na slijedećem linku: 

OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI SEMESTAR STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE - NOVO

Dana 21. rujna objavljene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postale su konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 22.09. do 30.09. do 14.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

DODATNI ISPITNI ROK

Prema preporuci Rektora Sveučilišta u Splitu, utvrđujemo dodatni ispitni rok u periodu od 22. do 26. rujna 2014. godine.
Pravo na dodatni ispitni rok (tzv. dekanski rok) mogu iskoristiti svi studenti sveučilišnog Preddiplomskog i sveučilišnog Diplomskog studija kineziologije  samo za jedan nepoloženi predmet.

Ovi studenti dužni su odmah nakon pada na 4. Ispitnom roku pred Povjerenstvom doći u Studentsku službu s indeksom i prijaviti izlazak na dodatni ispitni rok. U protivnom neće moći pristupiti ispitu.

 
Dodatni ispni rok izvodi se po istim pravilima kao i 4. Ispitni rok pred Povjerenstvom i po pravilima iz Syllabusa predmeta.

  
Termini dodatnih ispitnih rokova (trenutno poznatih) su:
 

ANATOMIJA; 22.09.2014. u 15.00 PISMENI ISPIT (AMF)
PLIVANJE 1 i 2 - 22.09.2014. u 10.00 PRAKTIČNI ISPIT (BAZEN)
KINEZITERAPIJA; 22.09.2014. u 16.00 PISMENI ISPIT (AMF)
KVANTITATIVNE METODE 1 25.09.2014. u 8.30 (MU)
KVANTITATIVNE METODE 2 25.09.2014. u 10.30 (MU)
SPORTOVI NA VODI 1 24.09.2014. u 8.00 (VK MORNAR)
SPORTSKA GIMNASTIKA 1 - 25.09.2014. u 10.00 (DVORANA)
SPORTSKA GIMNASTIKA 2 - 25.09.2014. u 10.00 (DVORANA)
MOTORIČKO UČENJE - 25.09.2014. u 10.00 (FIZ)
HRVANJE - 25.09.2014. u 10.00 (dvorana poljud)
BIOMEHANIKA - 25.09.2014. u 10.00 (FIZ)
TEORIJA I METODIKA OLIMPISKIH SPORTOVA S REKETOM - 25.09.2014. 10.00 
(kontaktirati profesora)
ODBOJKA - 24.09.2014. 12.00 (DVORANA)
OSNOVNE KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE 1 - 25.09.2014. 16.00 (FIZ)
SOCIOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI - 25.09.2014. 12.00(FIZ)
KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA 1 - 25.09.2014. 13.00 (FIZ)
KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA - 25.09.2014. 13.00 (FIZ)
ATLETIKA 2 - 25.09.2014. 08.00 (ASK)
JUDO - 25.09.2014. 10.00 (dvorana poljud)
KINEZIOLOŠKA METODIKA 1 - 25.09.2014. 09.00 (MU)

Raspored ispita u 4.ispitnom roku pred Povjerenstvom

Na sjednicama Vijeća triju zavoda utvrđeni su termini ispita i članovi Povjerenstva za sve predmete Preddiplomskog i Diplomskog studija kineziologije.

Ispiti, kako je već najvaljeno, započinju 08.09. i traju do 22.09.

(dopuna 15.09.2014 16:00h)

4. ISPITNI ROK POVJERENSTVA.pdf

4. ISPITNI_ROK_POVJERENSTVA_DIPLOMSKI_STUDIJ_PO_DANIMA.pdf

4_ISPITNI_ROK_POVJERENSTVA_PREDDIPLOMSKI_STUDIJ_PO_DANIMA.pdf

 

izv.prof.dr.sc. Jelena Paušić
Prodekan za nastavu i studente

ZAVRŠETAK SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Podsjećaju se studenti da preddiplomski studij završava obranom završnog rada kod odabranog mentora na prijavljenu temu, a da bi se moglo pristupiti obrani student mora imati položene sve ispite i najmanje 180 ects bodova.

 

Stoga je potrebno nakon položenog zadnjeg ispita najprije doći u studentsku službu s indeksom, te pokrenuti postupak obrane završnog rada.

 
Nakon obrane studentskoj službi potrebno je predati:
-          Konačnu verziju završnog rada u spiralnom uvezu (1 primjerak)
-          Konačnu verziju završnog rada na cd/dvd-u
-          Dokaz o uplati 150,00 kn za troškove promocije
 
Student se neće moći prijaviti za upis na diplomski studij dok postupak završetka preddiplomskog studija ne bude u potpunosti okončan.

Studentska služba

ODLUKA O UVJETIMA UPISIMA I PARTICIPACIJAMA ZA STUDIRANJE ZA AKADEMSKU GODINU 2014/2015

I/ UPISI I UVJETI UPISA
 
1/ SVEČANI PRIJEM studenata prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija održat će se dana 29. rujna 2014. godine (ponedjeljak) u 08.30 sati u amfiteatru Filozofskog fakulteta, Teslina 12
 
2/ Nastava za sve godine, osim prve godine diplomskog studija, započinje 29. rujna 2014. (ponedjeljak). 

Nastava prve godine diplomskog studija započinje 06. listopada (ponedjeljak).
 

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE AKADEMSKA GODINA 2014/2015

UVJETI UPISA
Na specijalistički diplomski stručni studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka.

Ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju

1.      Opće pravo upisa (izravni upis) na specijalistički diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij kineziologije i fizioterapije (samo za usmjerenje kineziterapije), s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
Kandidati koji su završili preddiplomski studij kineziologije ( i srodni) ili fizioterapije u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS).

2.      Pravo upisa na specijalistički diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete