- www.sport.hr
- www.cro-handball.com
- www.eurohandball.com
- www.ihf.info

  - Redovni kolegij

Naziv predmeta

Rukomet – muški

Godina

 

Semestar/trimestar

I

Nastavnik

Vatromir Srhoj, Nenad Rogulj

Ciljevi

 • stjecanje znanja i općih kompetencija iz  teorije, strukture, tehnike,  taktike, metodike  te kineziološke i antropološke analize rukometne igre;
 • osposobljenost za planiranje, programiranje i provedbu edukacijskih i trenažnih postupaka u muškom rukometu s različitim dobnim skupinama, posebno u  nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnom, srednjem i visokom školstvu;

Preduvjeti za upis

 

Sadržaj

Teorija rukometne igre

 • povijest rukometa
 • pravila rukometa
 • mjesto i uloga rukometa u nastavnom planu i programu tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj i srednjoj školi i na visokoškolskim institucijama
 • utjecaj rukometa na antropološka obilježja rukometaša

Analiza rukometne igre

 • strukturalna analiza 
 • analiza kinezioloških  sadržaja rukometne igre 
 • analiza antropoloških obilježja rukometaša
 • specifičnosti kinezioloških struktura muškog rukometa u odnosu na antropološki status

Osnove tehnike rukometne igre

 • tehnika igre bez lopte u napadu i obrani (kretanje i stavovi, prizemljenja, zaustavljanje napadača, blok, varke bez lopte)
 • tehnika igre s loptom (primanje bacanje i vođenje lopte, varke s loptom)
 • osnove tehnike igre vratara

Osnove taktike rukometne igre

 • taktika u napadu:  individualna (taktika vođenja, dodavanja, šutiranja i fintiranja),  skupna (povratno dodavanje, odvlačenje, križanje, blokade),  kolektivna (sustavi igre, faze napada, prebrojavanje, kombinacije)
 • taktika u obrani: individualna (taktika braniča, taktika vratara),  skupna (preuzimanje, situacijska suradnja),  kolektivna (individualna obrana, zonske obrane – 6:0,5:1, 3:2:1 i 3:3, kombinirana obrana 5+1

Metodika rukometne igre

 • metode poučavanja i uvježbavanja elemenata tehnike igre s i bez lopte
 • metode poučavanja i uvježbavanja elemenata individualne, skupne i kolektivne taktike igre u napadu i obrani
 • specifičnosti metodike treninga i trenažnih operatora u tehničkoj, taktičkoj, kondicijskoj i psiho-sociološkoj pripremi rukometaša

Preporučena literatura

 • Malić, Z. (1999). Rukomet – pogled s klupe. Kustoš, Zagreb.
 • Međunarodna pravila igre (rukomet) (2001) Hrvatski rukometni savez, Zagreb.
 • Rogulj, N., V. Srhoj (1998). Rukomet (skripta). Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Split.
 • Tomljanović, V., Z. Malić (1982). Rukomet - teorija i praksa. Sportska tribina, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Pavlin, K. (1981). Taktika rukometne igre (skripta). Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 • Rogulj, N. (2000).Tehnika, taktika i trening vratara u rukometu. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Split.
 • Rogulj, N., V. Srhoj (2001). Neke mogućnosti primjene rukometa u školi. Zbornik radova Društva športskih pedagoga Splita, Split, str. 1-13.
 • Rogulj, N.. (2003). Učinkovitost taktičkih modela u rukometu (Disertacija), Kinezološki fakultet u Zagrebu, Zagreb.
 • Srhoj, V., N. Rogulj, M. Padovan, R. Katić (2001). Influence of the attack end conduction on match result in Handball. Collegium Antropologicum,                  25 (2):611-617.
 • Srhoj, V., M. Marinović, N. Rogulj (2002).  Position specific morphological characteristics of top-level male handball players. Collegium Antropologicum     26 (1):219-227.
 • Zvonarek, N., D. Vuleta, Ž. Hraski (1997). Kinematička analiza dviju različitih tehnika izvođenja skok šuta u rukometu. Zbornik radova 1. međunarodne znanstvene konferencije «Kineziologija – sadašnjost i budućnost», Dubrovnik, 25.-28. rujna, str. 180-182.

Nastavne metode

Metoda učenja, metodičkog poučavanja, motoričkog učenja  i vježbanja

Metode ocjenjivanja

Provjera teorijskih, metodičkih i praktičnih-motoričkih znanja vrši se kontinuirano tijekom semestra u vidu  seminara i kolokvija, a konačna ocjena daje se na kraju semestra.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski - engleski

 

 

Naziv predmeta

Rukomet – ženske

Godina

 

Semestar/trimestar

II

Nastavnik

Vatromir Srhoj, Nenad Rogulj

Ciljevi

 • stjecanje znanja i općih kompetencija iz  teorije, strukture, tehnike,  taktike, metodike  te kineziološke i antropološke analize rukometne igre;
 • osposobljenost za planiranje, programiranje i provedbu edukacijskih i trenažnih postupaka u ženskom rukometu s različitim dobnim skupinama, posebno u  nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnom, srednjem i visokom školstvu;

Preduvjeti za upis

 

Sadržaj

Teorija rukometne igre

 • povijest rukometa
 • pravila rukometa
 • mjesto i uloga rukometa u nastavnom planu i programu tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj i srednjoj školi i na visokoškolskim institucijama
 • utjecaj rukometa na antropološka obilježja rukometašica

Analiza rukometne igre

 • strukturalna analiza 
 • analiza kinezioloških  sadržaja rukometne igre 
 • analiza antropoloških obilježja rukometaša
 • specifičnosti kinezioloških struktura ženskog rukometa u odnosu na antropološki status

Osnove tehnike rukometne igre

 • tehnika igre bez lopte u napadu i obrani (kretanje i stavovi, prizemljenja, zaustavljanje napadača, blok, varke bez lopte)
 • tehnika igre s loptom (primanje bacanje i vođenje lopte, varke s loptom)
 • osnove tehnike igre vratara

Osnove taktike rukometne igre

 • taktika u napadu:  individualna (taktika vođenja, dodavanja, šutiranja i fintiranja),  skupna (povratno dodavanje, odvlačenje, križanje, blokade),  kolektivna (sustavi igre, faze napada, prebrojavanje, kombinacije)
 • taktika u obrani: individualna (taktika braniča, taktika vratara),  skupna (preuzimanje, situacijska suradnja), kolektivna (individualna obrana, zonske obrane – 6:0,5:1 i 3:2:1, kombinirane obrane 5+1 i 4+2

Metodika rukometne igre

 • metode poučavanja i uvježbavanja elemenata tehnike igre s i bez lopte
 • metode poučavanja i uvježbavanja elemenata individualne, skupne i kolektivne taktike igre u napadu i obrani
 • specifičnosti metodike treninga i trenažnih operatora u tehničkoj, taktičkoj, kondicijskoj i psiho-sociološkoj pripremi rukometašica

Preporučena literatura

 • Malić, Z. (1999). Rukomet – pogled s klupe. Kustoš, Zagreb.
 • Međunarodna pravila igre (rukomet) (2001) Hrvatski rukometni savez, Zagreb.
 • Rogulj, N., V. Srhoj (1998). Rukomet (skripta). Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Split.
 • Tomljanović, V., Z. Malić (1982). Rukomet - teorija i praksa. Sportska tribina, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Pavlin, K. (1981). Taktika rukometne igre (skripta). Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 • Rogulj, N. (2000).Tehnika, taktika i trening vratara u rukometu. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Split.
 • Rogulj, N., V. Srhoj (2001). Neke mogućnosti primjene rukometa u školi. Zbornik radova Društva športskih pedagoga Splita, Split, str. 1-13.
 • Rogulj, N.. (2003). Učinkovitost taktičkih modela u rukometu (Disertacija), Kinezološki fakultet u Zagrebu, Zagreb.
 • Srhoj, V., N. Rogulj, M. Padovan, R. Katić (2001). Influence of the attack end conduction on match result in Handball. Collegium Antropologicum,                  25 (2):611-617.
 • Srhoj, V., M. Marinović, N. Rogulj (2002).  Position specific morphological characteristics of top-level male handball players. Collegium Antropologicum  26 (1):219-227.

Nastavne metode

Metoda učenja, metodičkog poučavanja, motoričkog učenja  i vježbanja

Metode ocjenjivanja

Provjera teorijskih, metodičkih i praktičnih-motoričkih znanja vrši se kontinuirano tijekom semestra u vidu seminara i kolokvija, a konačna ocjena daje se na kraju semestra.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski - engleski


Redovni kolegij Izborni kolegij Srhoj Vatromir Rogulj Nenad Čavala Marijana Foretić Nikola Redovni kolegij Izborni kolegij Literatura Ocijenjivanje Ispitna pitanjaMotorička znanja Situacijski testovi Izdanja PMFST